100-års festen den 5. juli 2008

Festen genomfördes med stor entusiasm och med hjälp av många frivilliga talkoarbetare.

 

Det är en dag vi minns med glädje!

Vexalabarnen sjunger
Vexalabarnen sjunger
Arne Helsing och Bo Lund underhåller
Arne Helsing och Bo Lund underhåller
Festpubliken hittade soliga sittplatser
Festpubliken hittade soliga sittplatser
Flaggan i topp och de mörka hotande regnmoln drog turligt nog förbi
Flaggan i topp och de mörka hotande regnmoln drog turligt nog förbi
Night Train avslutade festen
Night Train avslutade festen
I Vexala försöker vi ha roligt!
I Vexala försöker vi ha roligt!

Foreningshus - renoveringsbidrag för rivning och återuppbyggnad av golvet i kök, serveringsrum, hall och sociala utrymmen

Svenska Kulturfonden - självfinansieringsandel i projektet Skärgårdskök

Aktion Österbotten - Vexala Skärgårdskök