100-års paraden

Vår festparad startade från Domarbacka och slutade vid Byagården,

en symbolisk färd enligt verkliga historien år 1907.

En fantastisk parad i byn!

Nordstjärnan
Nordstjärnan
En liten röd
En liten röd
Musikerna kom med häst och vagn
Musikerna kom med häst och vagn
En blandning av fordon
En blandning av fordon
I Vexala försöker vi ha roligt!
I Vexala försöker vi ha roligt!

Foreningshus - renoveringsbidrag för rivning och återuppbyggnad av golvet i kök, serveringsrum, hall och sociala utrymmen

Svenska Kulturfonden - självfinansieringsandel i projektet Skärgårdskök

Aktion Österbotten - Vexala Skärgårdskök