Vexala Byagårds Garantiförening r.f.

Föreningens årsmöte den 8 mars 2017 valde följande medlemmar i styrelsen för innevarande verksamhetsperiod.

 

Garantiföreningens styrelsen år 2017

Catrin Wiik, ordf.  tel. 050 5771602

Camilla Granlund, vice ordf.

Pekka Tyni, foto

Linda Borg, sekr.

Urban Åkerman, kassör

Sofia Envik 

André Sundholm

 

Susanne Granlund, suppl.

Liselotte Sandin, suppl.

 

 

I Vexala försöker vi ha roligt!
I Vexala försöker vi ha roligt!

Foreningshus - renoveringsbidrag för rivning och återuppbyggnad av golvet i kök, serveringsrum, hall och sociala utrymmen

Svenska Kulturfonden - självfinansieringsandel i projektet Skärgårdskök

Aktion Österbotten - Vexala Skärgårdskök