Bandvällen 15 december 2012

 

 

 

 

Bandkvällens program inleddes med tremannabandet bestående av Nikolai Juselius, Christian Westlin och Tobias Fagerholm. De spelade musik i Irländsk folkmusiktappning och flera låtar av Cornelis Vreeswijk, vilket både överraskade och uppskattades av publiken.

Det var tänkt att Wild Conspirations skulle vara nästa band i tur men det visade sig att Boothill Stompers ville göra sin spelning före dem och banden kom sinsemellan överrens om ordningsföljden av uppträdandena. Rockabillybandet hade hård fart och dansen gick även den i rockig stil. Sedan var det äntligen Wild Conspiartions tur att göra entré på scenen. Trots nervositet och lång väntan spelade bandet med iver och entusiasm och deras framträdande uppskattades av publiken. De spelade 80-tals rock och släppte loss med lust och glädje och det gjorde publiken också.

 

 

Efter framträdandet konstaterade bandmedlemmarna att de hade för få låtar i sin repertoar och att de trott att spelningen skulle räcka längre tidsmässigt, men klockan var redan över 01.00 och trubadurerna som inlett kvällen spelade ytterligare några låtar, innan kvällen avslutades. Sedan hjälptes både yngre och äldre åt att städa undan festen, endast skurningen utfördes följande dag.

 

Vi tackar för en trevlig bandkväll!

 

 

 

 

 

Planeringen

Bandkvällen planerades tillsammans med ungdomarnas byaband. Ungdomarna föreslog att bandkvällen skulle bli en byafest. De trodde inte att en kväll för endast ungdomar skulle locka tillräckligt stor publik. Byaungdomarna önskade ett huvudband som skulle vara huvudattraktion och menade att byabandet endast hade material för ca en timmes spelning. Det var svårt att hitta ett band som spelade rätt musikstil, till överkomliga kostnader, men vi hittade Boothill Stompers och utgående från deras bokade schema beslöt vi att försöka förlänga tiden och förlägga bandkvällen till en lördag kväll i december.

3.9.2012 anhöll vi om uppskov för ordnandet av bandkvällen till Svenska Kulturfonden på byabandets begäran.

25 oktober hölls ett riktgivande möte om festen med grundplanering. Ordnandet av mat som catering trodde vi att skulle locka en lite mera mogen publik och vår förhoppning var att kvällen skulle bli lyckad utan tråkiga incidenter eller större ordningsproblem.

Vi inväntade byabandets namn, vilket de har svårt att bestämma sig för vad det skulle bli. Vecka 45 utdelas lappar med inbjudan till bandkvällen i alla postlådor i byn.

Byabandet övade regelbundet och intog hela scenens utrymme ca tre veckor i förväg, övriga användare meddelades om detta. På eget initiativ städade bandmedlemmarna scenen och fixade scendraperierna som behövde repareras. Bandmedlemmarna uppgjorde en spellista på 10 låtar. De hade själva kontaktat Boothill Stompers och tagit initiativ till praktiska lösningar på problem och verkade motiverade, nervösa men glada. Förväntningarna inför bandkvällen steg och Wild Conspirations övade ännu intensivare. Medlemmar i bandet är Lisette Westlin, Anton Ingman, Peter Ingman, Oskar Björklund och Simon Sandvik.

Dagarna före sista anmälningsdagen skickas puffar till ÖT:s föreningsinfo och en gång i VBL.

Det enda negativa med att evenemanget ordnades i december var att Marthorna blev rädda för konkurrens till deras inplanerade Byajul som skulle ordnas 3.1.2013 men, med facit i hand så blev även deras kväll välbesökt och stärkande för byagemenskapen.

 

 

 

 

 

Resultat

Målgruppen blev något äldre än väntat men positivt vara att olika generationer kunde har roligt tillsammans och att flera olika musikstilar blev representerade under kvällens lopp. Inga ljud och ljuseffekter inhyrdes men kvällen blev ändå lyckad. Eftersom evenemangets budget nerbantats så blev även tillställningen i mindre skala. Roligt var att över 80 personer deltog i vår bandkväll som ordnades i december när många julfester också ordnas och konkurrerar om publikdeltagare.

Byaungdomarna engagerade sig verkligen i kvällen och hjälpte till med iordningställandet av festen och bortstädandet efter festen. De skötte kontakten mellan de olika banden och musikinstrument som trummor kunde användas gemensamt för att underlätta transport och utrymmeskapacitet. Wild Conspirations visades uppskattning genom att Vexala Byagårds Garantiförening rf utdelade ett stipendium till dem. Bandet får dessutom fortsätta att gratis använda byagården som replokal. För att sporra dem ytterligare till flera framträdanden får de också använda Vexala Byagård för ett eget evenemang hyresfritt under år 2013.

I och med att de olika banden som uppträdde representerade olika musikstilar gav det ett mångsidigt och skiftande program. Vi menar att kvällen gav en positiv inställning till föreningens verksamhet vilket var ett av målen för kvällen. Utan Kulturfondens bidrag skulle bandkvällen inte ha kunnat ordnas och för föreningen är det bra att också ungdomarna engagerats i verksamheten, det bådar gott inför föreningens framtid och fortlevnad.

 

Resumé

- Wild Conspiration borde ha fått spela tidigare på kvällen

- För de yngre som nog var intresserade av att komma till bandkvällen och höra Wild Conspirations blev det ett hinder att behöva anmäla sig till evenemanget på förhand, därför tror vi att publikens medelålder blev högre än vi tänkt

+ Ungdomarnas engagemang och ansvar vid ordnandet av bandkvällen

+ Nya och okända orkestrar och ofta fick arrangören frågan:

-Var har ni hittat de här?

 

 

 

 

 

 

Bearbetad version av redovisningen till Svenska Kulturfonden

I Vexala försöker vi ha roligt!
I Vexala försöker vi ha roligt!

Foreningshus - renoveringsbidrag för rivning och återuppbyggnad av golvet i kök, serveringsrum, hall och sociala utrymmen

Svenska Kulturfonden - självfinansieringsandel i projektet Skärgårdskök

Aktion Österbotten - Vexala Skärgårdskök