Donation

Vexala Byagårds Garantiförening fick emotta en donation vid Vexala Marthaförenings BYA-jul som ordnades tisdagen den 3. januari 2012 i byagården.

 

   

Fokus på Cuba-arbetsgruppen som ordnat ett seminarium i byagården, donerade en tavla av Walter Blomqvist till Vexala Byagård. Walter Blomqvist var folkskollärare i Vexala (1924-29) före han emigrerade, först till England och sedan Amerika. Han förälskade sig i en flicka från Cuba och bosatte sig där. 

 

Jarl Dahlbacka donerade avskrivna brev från brevväxlingen mellan Walter Blomqvist och hans släktingar i Munsala till Emigranthuset Elvira för framtida forskning och för allmänt intresse. Munsalabon Walter Blomqvists livsöde är mycket unikt, han kände personligen både Fidel Castro och Che Guevara.

 

Bo Kronqvist överräcker tavlan till Catrin Wiik
Bo Kronqvist överräcker tavlan till Catrin Wiik
I Vexala försöker vi ha roligt!
I Vexala försöker vi ha roligt!

Foreningshus - renoveringsbidrag för rivning och återuppbyggnad av golvet i kök, serveringsrum, hall och sociala utrymmen

Svenska Kulturfonden - självfinansieringsandel i projektet Skärgårdskök

Aktion Österbotten - Vexala Skärgårdskök