Vexala kalender 2010

Vexala Byagårds kalender 2010 såldes till förmån för föreningen under år 2010. Vi tackar för alla fotobidragen av vexalaborna samt SFV för understödet.

 

Mera om kalendern:

Kalendern bestod i första hand av fotografier som fanns utställda under Vexala Byagårds 100-års jubileumsfest för snart 2 år sedan. Kalendern avslutas med en karta över Vexala från år 1875.

Januari månads bild är Småskolan i Vexala på 1950-talet. Småskolan togs i bruk år 1915 och brann ner till grunden år 1955. Ett fotografi av vexalaungdomar som spelar teater år 1925 är februari månads bild. Josef Herler regisserade teaterstycket Österbottningar som spelades i Vexala och på andra orter i nejden, huvudrollsinnehavare var William Sundell och Edit Skrivars. Den ståtliga folkskolan och det nyuppförda ungdomshuset är mars och april månaders bilder, därefter följer arbetsbilder. Stockflottning och lastning i Monässundet på 1940-talet, notfiske, höbärgning, skördearbete, tröskning med tröskverk och dikesplogning, där plogen dras av sex hästar. Novembers nostalgiska månadsbild är en vy över vägens sträckning genom Skrivars och decembers julbild är en häst med höskrinda.

Kalenderns sista blad är en karta över Vexala från år 1875, intressant är att studera landhöjningen under de senaste 135 åren.

Vexala Byagårds kalender säljs till förmån för föreningen och kan köpas från Vexala Boden och Andelsbanken i Munsala. Kalendern kan bli en utmärkt gåva till Vexalabor, tidigare Vexalabor och emigranter.

I Vexala försöker vi ha roligt!
I Vexala försöker vi ha roligt!

Foreningshus - renoveringsbidrag för rivning och återuppbyggnad av golvet i kök, serveringsrum, hall och sociala utrymmen

Svenska Kulturfonden - självfinansieringsandel i projektet Skärgårdskök

Aktion Österbotten - Vexala Skärgårdskök