Historik

Vår byagård har anor från 1600-talet. Den uppfördes först som huvudbyggnad vid Wexala Ladugård på Domarbacka 1670 och blev senare häradshövdingsgård.

Karaktärsbyggnaden på Domarbacka som nu är Vexala Byagård
Karaktärsbyggnaden på Domarbacka som nu är Vexala Byagård

 

Häradshövding Nils Kler residerade på Wexala ladugård 1686 och hemmanet benämns därefter som justitiehemman. År 1862 blev stomlägenheten Domarboställe. 1895 upplät häradshövdingen i Nykarleby Domsaga J. F. Barck Domarbacka boställe som lokal åt ungdomarna. 1906 grundades Vexala uf och häradshövding J. Tauchers upplät karaktärsbyggnaden på Domarbacka till föreningen och byggnaden fick flyttas till en mera central plats i byn. Byggnaden revs.

Vexala Byaforskare har rest ett minnesmärke och en informationstavla vid Domarbacka
Vexala Byaforskare har rest ett minnesmärke och en informationstavla vid Domarbacka
Källargrunden finns kvar sedan mer än 100 år
Källargrunden finns kvar sedan mer än 100 år

Viktigare årtal

1609 Det bestämdes att en kungsladugård skulle byggas i Vexala

1670 HuvudbyggnadenVexala ladugård uppfördes, den upptog två stugor eller salar och tre varma kamrar i nedre våningen, fyra kamrar och mellan dem en stor korridor i den övre våningen ( enligt Munsala socken hiostoria av Bror Åkerblom ) en stor byggnad på den tiden.

1686 Häradshövding Nils Kler residerar på Vexala ladugård , hemmanet benämndes därefter justitiehemman.

1862 Stomlägenheten blev Domarboställe

1895 Häradshövdingen i Nykarleby Domsaga J. F. Barck upplåter Domarbacka boställe som lokal åt ungdomarna ( Munsala uf )

1906 Vexala uf grundas och häradshövding J. Tauchers upplåter förra karaktärsbyggnaden på Domarbacka till föreningen och byggnaden får flyttas till en mera central plats i byn. Byggnaden revs.

1907 Byggnaden återuppbyggdes på sin nuvarande plats.

1908 Invigningsfest hölls i den återuppbyggda Ungdomslokalen

20-talet Scenen tillbyggdes.
1937 Lokalen grundrenoverades

1938 Vedlider byggdes och den stora råspisen i köket byttes ut till en mera praktisk häll istället.

1953 Ingången flyttades till andra sidan ( där den finns i dagsläget )och rummen på övre våningen byggdes

1954 Nedre våningens grundrenovering klar på sommaren.

1960-talet Två stycken oljekaminer köptes.

1968 Oljekaminerna var uttagna och endast vävrummena på vinden var varma.Ungdomsföreningen hade sitt sista årsmöte.

1979 En interrimsstyrelse grundas för Vexala Byagård

1980-talet Lokalen grundrenoverades. Betonggolv gjöts, väggarna isolerades, tre fönster i festsalen och ett i köket igentäpptes. Trappan flyttades. Det mesta gjordes med talkoarbete. 1981 sattes värmeglas in. Vatten , avlopp och WC inkopplades. Trägolv spikades i salen. Vindsrummena isolerades och målades 1982. Den gamla träpanelen, antagligen från 50-talet, målades röd.

1998 Ett av vindsrummena har renoverats och trappuppgången målats.

2004 Hela byggnaden grundrenoverades utvändigt

2016-17 Kök, serveringsrum, toaletter och hall grundrenoverades. Inva WC installerades.


Källor:

Åkerblom, Bror : Munsala sockens historia, 1972

Vexala byaforskare : Vexala by - förr och nu Nr 1, 1992 ; Nr 3, 1995

Vexala Byagårdsgarantiförening r. f. / Catrin Wiik, sekr. 23.11.1998

Mera information hittar du i Nykarlebyvyer

http://www.nykarlebyvyer.nu/

I Vexala försöker vi ha roligt!
I Vexala försöker vi ha roligt!

Foreningshus - renoveringsbidrag för rivning och återuppbyggnad av golvet i kök, serveringsrum, hall och sociala utrymmen

Svenska Kulturfonden - självfinansieringsandel i projektet Skärgårdskök

Aktion Österbotten - Vexala Skärgårdskök